Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 211 sayılı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (RG: 09.01.1961)
1891
ORDU MOTÖRLÜ SİLAH VE VASITALARINDA KULLANILACAK ÜCRETLİ SİVİL MAKİNİST VE ŞOFÖRLERE ER MELBUSATI VE TEÇHİZATI VERİLMESİNE DAİR KANUN (1)

Madde 1 - 211(1961)
Ordu motörlü silah ve vasıtalarında kullanılacak ücretli sivil makinist ve şoförlere Milli Müdafaa Vekaletince tayin ve tesbit edilecek şekil ve kıyafette, bu birlikler erbaşına ve erine verilen melbusat ve teçhizat parasız olarak verilir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 3 -
Bu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
(1) Bu kanunda geçen “erat” tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 118 . maddesi ile “erbaş ve er” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1892
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4471 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4471 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul