En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORDU UÇAKLARINDA BULUNDURULACAK DEMİRBAŞ YİYECEK HAKKINDA KANUN.

Madde 1 -
Orduda hazar ve seferde vazife ile uçan her şahıs (subay, askeri memur, Astsubay ve erbaş ve er ile ordu emrinde çalışan ve uçan siviller ve paraşütçüler) için (uçağın mürettebat ve yolcu adedine göre) uçaklarda günlük demirbaş yiyecek olarak 4.000 kaloriden aşağı olmamak ve zaruret halinde yedirilmek üzere bağlı cetveldeki gıdalar bulundurulur ve bunlar icabında mübadele edilebilir.
Madde 2 -
Muayyen bir müddet sonra bozulması muhtemel olan bu gıdalar bozulmadan evvel birlik komutanının emriyle erlere günlük gıda olarak kısmen veya tam olarak aynen yedirilir.
  Bu gıdalar kısmen yedirildiği takdirde Tayınat ve Yem Kanunu gereğince yapılacak mübadelede bedele bakılmıyarak 3.200 den aşağı ve 4.000 den yukarı olmamak üzere kalori temini esas tutulur.
Madde 3 -
Hazır gıda verildiği müddetçe erlere kanunlarına göre verilen diğer bilcümle yiyecek ve yemek bedeli verilmez.
Madde 4 -
Mürettebattan ve Hükümetçe askeri uçaklarla seyahat ettirilen şahıslardan birinci madde mücibince verilecek gıdanın bedeli alınmaz.
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
Madde 6 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
CETVEL Ordu uçaklarına mahsus demirbaş yiyecek maddelerini gösterir cetvel Miktarı Cinsi Gram Kalori İZAHAT
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4590 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul