Metinsel Değişiklikler
4966 (2003) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8023-8025
KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
Tanımlar
Madde 2 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât ve Görevler
Konut Yüksek Kurulu
Madde 3 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
Konut Koordinasyon Kurulu
Madde 4 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
Konut Müsteşarlığı
Madde 5 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 6 - 4966(2003) (Mülga: 31/7/2003- 4966/1 md.)
Madde 7 - (29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 8 - ( 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 9 - ( 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 10 - ( 1164 sayılı Kanunun ek maddeleri ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 - 4966(2003) (Mülga:31/7/2003- 4966/1 md.)
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1) Bu Müsteşarlık, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığının 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Onayı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.
8026
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4698 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4698 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4698 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4698 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4698 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul