Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 4761 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (RG: 22.06.2002)
Dosyalar
Ek ve Değişiklikler

4731 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

4731 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

4761

1, 2

30/12/2001 tarihinden geçerli olmak üzere 22/6/2002

 


4731 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
4731 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
4731 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
4731 nolu kanunun TBMM Bilgileri
TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
4731 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
Kaynak Metin
Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul