Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3869
LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
1955 te Lübnan'a satılan silahların bedeli meselesini, iki Hükümet arasında uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak meblağ ile Beyrut Büyükelçiliğimiz için bina, arsa satınalmaya veya yaptırmaya Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
Uzlaşma yolu ile üzerinde mutabık kalınacak meblağın birinci fıkradaki maksat için kullanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
İstanbul'da Fransız Hükümeti emrine tarafımızdan evvelce meccanen tahsis olunan Elçilik binasına mukabil mezkür Hükümet tarafından Türk Hükümetine, kira veya kapitalize edilen kira namiyle hibe olarak verilen ve halen, cari rayiç üzerinden 3 351 452,58 Türk lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan böyle tahakkuk edecek olan faizlerini, Fransa'daki Türk Misyonları için arsa, bina satın almak veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu paranın tamamını veya kullanılmıyan bakiyelerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei Umumiye Kanununun 55 inci maddesine tevfikan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışişleri Bakanları yetkilidir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanunu Maliye ve Dışişleri Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  475 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul