En son güncellemeler 24 Kasım 2017 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
6215 (2011) md: Geçici 3. 5502 (2006) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Geçici 1.
Metnin güncellik değerlendimeleri devam ediyor. (Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8557 - 8559
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar ve Kuruluş
Amaç
Madde 1 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 2 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 3 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 4 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 5 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 6 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 7 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 8 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
Madde 9 - 5502(2006)
(Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
İKİNCİ KISIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
Madde 10 -
9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.
8560
8561
Madde 11 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 12 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 13 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 14 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 15 -
(Birinci fıkra hükümleri: 9/1/1985 tarihli ve 3136 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)
Bakanlık Teşkilat Şeması Ek-2 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.(1)
Madde 16 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 17 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 18 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 19 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 20 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 21 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 22 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 23 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 24 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 25 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 26 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 27 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 28 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 29 -
(9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
Teşkilât Kanunu ile İlgili Değişiklikler
Madde 30 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 31 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 32 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 33 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 34 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 35 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 36 -
(27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklikler
BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
Madde 37 -
(14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler
Madde 38 -
(27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 39 -
(27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(1) Bakanlık Teşkilat Şeması için 3146 sayılı Kanunun ekine bakınız.
8562
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili Değişiklikler
Madde 40 -
a) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır.

b) Ekli (3) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü" olarak, "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilmiş ve ekli (4) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bölümüne eklenmiş, ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerden çıkarılmıştır.(1)
  
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 41 -
a) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 uncu maddesi, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ile anılan Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakanlığın ana hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü" ibaresi,

b) 27.2.1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilât Kanununun 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentleri, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası ile bu Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olup,” ibaresi, “Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşu olup,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 2451 sayılı Kanunun (2) sayılı cetvelinde yer alan “Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi eklenmiştir.
  
(1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 24/7/2003 tarihli ve 25178 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.
8563
Geçici Madde 1 - 5502(2006)
A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar Kuruma devredilmiş sayılır.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla, Kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı yarışma sınavına girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

C) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce atanmış bulunan Baş İş Müfettişleri ve İş Müfettişleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kararname ile atanmış sayılırlar.
Yürürlük
Madde 42 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4947 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 3 - 6215(2011)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın 2011 yılı için 1500 adet atama yapılır.

8564
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4947 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                                                                                        

    Değiştiren Kanun   No.                               4947 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                         Yürürlüğe giriş tarihi

  5502           1 ila 9 uncu madde, Geçici Madde 1                                                         20/5/2006

  6215                                               İşlenemeyen Hüküm                                             12/4/2011

  
  
  4947 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4947 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Tasarısının Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4947 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4947 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  RESMİ GAZETE
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2015. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul