(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (RG: 20.05.2006)
8581-8605
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelikler için,“Yönetmelikler Külliyatı“nın Kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006), 5458(2006) (Mülga: 16/5/2006-5502/43 7md.)
 
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006), 5454(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006), 5458(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006), 5198(2004) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 22 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5502(2006) (Mülga: 16/5/2006- 5502/43 md.)
 
ALTINCI KISIM
İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
Madde 25 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 26 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 27 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 28 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 29 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 30 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 31 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 32 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 33 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 34 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 38 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 39 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 40 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 41 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 42 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 43 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 44 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 45 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 46 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 47 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 48 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 49 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 50 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 51 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 52 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 53 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 54 - Bilgi Butonu
(17.7.1964 tarihli ve
   506
   sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  
Madde 55 - Bilgi Butonu
(24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 56 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
(8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 57 - Bilgi Butonu
   4792
   sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 7 nci maddesi hariç, diğer maddeleri ile
   506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3
   üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (I) ve (L) bendi ve (II) numaralı fıkrasının (A) ve (D) bentleri, 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası, ek 15 inci maddesi ve
   4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 59
   uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Yürürlük
Madde 58 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Bu Kanunun;

a) 25 inci ve 36 ncı maddeleri 1.1.2004 tarihinden itibaren, 38 inci maddesi yayımını izleyen ayın sonundan itibaren, 40 ıncı maddesi Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren, 43 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren,

Yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 59 - Bilgi Butonu
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8606
8606-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

     4958 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                    YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

     5198                                                    19                                             1/1/2004 tarihinden geçerli

                                                                                                                  olmak üzere 6/7/2004

     5454                                                    8                                                                 15/2/2006

     5458                                                7 ve 9                                          4/3/2006  tarihini takip eden  

                                                                                                                    ayın ilk gününde

     5502                            1 ila 24, Geçici Madde 1                                                     20/5/2006

   

   

   

  8606-2

   

  
  
  4958 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4958 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (73)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul