(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
8611
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (4.1.1961 tarihli ve213sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - ( 21.7.1953 tarihli ve6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 3 - ( 21.7.1953 tarihli ve6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - ( 21.7.1953 tarihli ve6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - ( 31.12.1960 tarihli ve193sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 6 - ( 31.12.1960 tarihli ve193sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 7 - ( 6.6.2002 tarihli ve4760sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 8 - ( 6.6.2002 tarihli ve4760sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 9 - ( 6.6.2002 tarihli ve4760sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 10 - ( 6.6.2002 tarihli ve4760sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 11 - ( 6.6.2002 tarihli ve4760sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 12 - (1.7.1964 tarihli ve488sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 13 - ( 2.7.1964 tarihli ve492sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 14 - (29.7.1970 tarihli ve1319sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 15 - (29.7.1970 tarihli ve1319sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 16 - ( 3.6.1949 tarihli ve5422sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - (213sayılı Vergi Usul Kanunu,6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,492sayılı Harçlar Kanunu,193sayılı Gelir Vergisi Kanunu,5422sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 18 - ( 1.6.2000 tarihli ve4572sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 19 - ( 13.4.1994 tarihli ve3984sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - KHK 698(2018)
Gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınabilir.(1)

Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri, birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
8612
Madde 22 -
Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi 1.6.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı maddesi 1.1.2004 tarihinde,

c) 18 inci maddesi 16.6.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Madde 23 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4962 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  4962 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeler

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/698

  20

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

  
  
  4962 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4962 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4962 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  4962 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4962 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (11)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul