Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2007
BUCAK MÜDÜRLERİNİN DEVİR MASRAFLARI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Bucak müdürlerine, devir ve teftiş masraflarını karşılamak üzere her ay aylıklariyle birlikte maktuan 40 lira verilir. Bu para hiç bir kesintiye tabi tutulmaz.
Madde 2 -
Bu paraya hak kazanmak için birinci maddede yazılı görevi asıl veya vekil olarak fiilen yapmak şarttır.

Geçici görev, başka göreve vekillik, kanuna dayanan izin gibi sebeplerle de olsa görevden geçici olarak ayrılış halinde bu para verilmez. Ancak Memurlar Kanununun 78, 79 ve 84 üncü maddelerinde yazılı izinleri kullanan bucak müdürlerinin devir ve teftiş masrafı karşılıkları, yerlerine vekil tayin edilmemiş olmak şartiyle kesilmez.
Madde 3 -
Bucak müdürlüğüne asıl veya vekil olarak tayin edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihini kovalıyan ay başından verilmeğe başlanır ve bu görevlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan istihkakları geri alınmaz.
Madde 4 -
İkinci maddede gösterilen sebeplerle görevlerinden geçici olarak ayrılanlardan devir ve teftiş ödeneği kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tekrar ödenmeğe başlanmasından üçüncü maddedeki hükümler uygulanır.
Madde 5 -
14 Temmuz 1943 tarihli ve 4465 sayılı kanun kaldırılmıştır.
Madde 6 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunu İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5005 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul