En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5007

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 1 Ekim 1996 tarihinde imzalanan "Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü’nün ekli bildirim ile" onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 
 
 
 
 
Dosyalar

5007 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
5007 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
5007 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
5007 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
5007 nolu kanunun TBMM Bilgileri
TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
5007 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul