(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
271
ANADOLU DEMİRYOLLARININ MÜBAYAASINA VE MÜDİRİYETİ UMUMİYESİNİN TEŞKİLAT VE VEZAİFİNE DAİR KANUN

* * *
Madde 1 - 1483(1929), 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927 - 1042 sayılı Kanunun 30/5/1929 - 1483/17 md. ile değişik geçici 3 md.)
Madde 2 - 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927- 1042 /geçici 3 md.)
Madde 3 - 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927- 1042 /geçici 3 md.)
Madde 4 - 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927- 1042 /geçici 3 md.)
Madde 5 - 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927- 1042 /geçici 3 md.)
Madde 6 - 1483(1929), 1042(1927) (Mülga: 23/5/1927 - 1042 sayılı Kanunun 30/5/1929 - 1483/17 md. ile değişik geçici 3. md.)
Madde 7 -
Bağdat Demiryollarının Konya'dan bed'eden kısmının işletme ve inşaatı dahi bu bapta yeniden bir kanun neşrine kadar mezkür Müdiriyeti Umumiye tarafından işbu kanunun ahkamına tevfikan idare olunacak ve varidat ile sarfiyatı ayrıca kayıt ve tesbit edilecektir. Müşterek masarif hattın tulü nispetinde taksim olunacaktır.
Madde 8 -
İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
Madde 9 -
İşbu kanunun icrayı ahkamına Nafıa Vekili memurdur.
272
273
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  506 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE

  HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

                                                                                                    Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                    _____________________________

                         Yürürlükten Kaldırılan Hüküm                          Tarihi       Sayısı    Maddesi

  ____________________________________________________________________________

        22/4/1924 tarih ve 506 sayılı Kanunun 2., 3., 4 ve

        5 inci maddeleri                                                                      23/5/1927      1042         Geçici 3

        1. ve 6 ncı maddeleri                                                               23/5/1927      1042         1483 sayılı

                                                                                                                                              Kanunla

                                                                                                                                              değişik

                                                                                                                                              Geçici 3

   

  274

   

  506 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

                  Kanun                                                                                                   Yürürlüğe

                     No.                    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler             giriş tarihi

  ________________________________________________________________________

                   1042                                                                                                         1/6/1927

                   1483                                                                                                         1/6/1929

  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul