(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2015
GÜMRÜK KORUMA MEMURLARININ ASKERİ TEŞKİLATA GÖRE TENSİKI HAKKINDAKİ 1841 SAYILI KANUNA EK KANUN (1)

Madde 1 -
Gümrük Koruma teşkilatında görevlendirilmiş veya görevlendirilecek yedek subay ve yedek askeri memurlardan bu teşkilatta arasız on yıl çalıştıktan sonra çekilme, nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurluklara geçenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki esasa göre hesap ve tesbit olunur: A) Bunlar Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek subay ve yedek askeri memurluklara açıktan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre müstahak oldukları aylık dereceleri üzerine; B) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek subay ve yedek askeri memurluklara aylıklı veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler evvelce müktesep hak olarak fiilen almış oldukları aylık dereceleri üzerine; Yedek subay ve yedek askeri memurluklarda tam aylık almak suretiyle geçen hizmetlerinin her üç yılı için bir derece eklemek suretiyle tesbit olunacak aylık dereceleriyle memurluklara alınabilirler. Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar, ayrıldıkları tarihte fiilen almakta oldukları askeri rütbe aylıklarını geçemez. 2936 sayılı kanunun ikinci maddesi hükmü saklıdır.
Madde 2 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunda Gümrük ve Tekel Bakanlğına verilmiş olan görev ve yetkilerin, İçişleri Bakanlığına,Gümrük ve Muhafaza Genel Komutanlığına verilmiş olanların ise Jandarma Genel Komutanlığına devrolunduğu 16/7/1956 tarihli ve 6815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle hükme bağlanmıştır.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5215 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul