(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2039/2070-1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU BANDOLARI VE CUMHURBAŞKANLIĞI ARMONİ MUZIKASI İÇİN YETİŞTİRİLECEK MUZIKA ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ordu bandoları ile Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası öğretmenleri yetiştirmek üzere üç yıl süreli ve üç sınıflı bir Askeri Muzıka Meslek Okulu açılmıştır.
Madde 2 -
Bu okula aşağıda yazılı kaynaklardan her yıl ihtiyaç nispetinde sınavla öğrenci alınır:

A) Muzıka Gedikli Hazırlama Orta Okulunu en az iyi derece ile bitirenler,

B) Orta okulu veya bu derecedeki tahsili hariçte bitiren istekliler.
Madde 3 -
Askeri Muzıka Meslek Okulunu başarı ile bitirenler Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkasında bir yıl staja tabi tutulurlar.
Madde 4 -
3 üncü maddedeki stajı başarı ile bitirenler 1076 sayılı Yedek Subay ve Askeri Memurlar Kanununa göre yedek subay yetiştirilirler. Yedek Subay Okulunu başarı ile bitirenler yedek asteğmen nasbolunmalarını mütaakıp 8 inci sınıf muzıka öğretmenliğine naklolunurlar. Bunlardan bando öğretmeni olarak yetiştirilmiş olanlar Ordu bandolarına ve Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkasına atanırlar.
Madde 5 -
Muzıka Öğretmen Okulunda üst üste bir sınıfta veya okul devresinde muhtelif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak olmamış sayılırlar.

Gedikli Hazırlama Orta Okulundan gelmiş olanlardan, birinci sınıfta muvaffak olamıyanlar Gedikli Hazırlama Orta Okulunu bitirip gedikli yetiştirileceklerin staj şartlarına tabi tutularak muzıka gedikli çavuşu yetiştirilirler. İkinci ve üçüncü sınıflarda muvaffak olamıyanlar sekiz aylık kıta stajından sonra muzıka gedikli çavuşu olurlar. Meslek stajında ve Yedek Subay Okulunda muvaffak olamıyanlar muzıka gedikli çavusu olarak kıtalara verilirler.

Bunlardan sivil orta okullardan gelmiş olanlar hakkında askeri okullarda başarı gösteremiyen öğrenciler hakkındaki hükümler uygulanır.
Madde 6 -
Askeri Muzıka Öğretmen Okulu öğrencilerinin her türlü ihtiyaçları, askeri liseler öğrencileri gibi meslek ve meslek stajında bulunan öğrencilerin ise Harb Okulu birinci sınıf öğrencileri gibi Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.
Madde 7 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
2070-2
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5407 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5407 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul