Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7126 sayılı SİVİL SAVUNMA KANUNU (RG: 13.06.1958)
2319
HAVA TAARRUZLARINA KARŞI KORUNMA KANUNUNA EK KANUN (1)

Madde 1 - Bilgi Butonu7126(1959) (Mülga: 9/6/1958 - 7126/59 md. )
Madde 2 - Bilgi Butonu7126(1959) (Mülga: 9/6/1958 - 7126/59 md. )
Madde 3 -
Bakanlıkların hava savunmasına ait işlerini düzenlemek üzere, Genelkurmay Başkanının Başkanlığında Kara, Hava Kuvvetleri Komutanları ile Bakanlıklar müsteşarlarından mürekkep bir (Yüksek Hava Korunma Komisyonu) kurulur. Kara Kuvvetleri Komutanı Komisyonun asbaşkanıdır.
Madde 4 -
   3231
   sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 5 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 9/6/1958 tarih ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 59 uncu maddesiyle, 27/6/1938 tarih ve 3502 sayılı Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanunu ve bu kanuna ek 7/4/1941 tarih ve 3992 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca aynı madde ile bu kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırıldığı halde diğer maddelerine dokunulmamış olması sebebiyle yürürlükte olduğu anlaşılmış ve külliyata alınmıştır.
2320
2321
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  5593 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

   13/3/1950 tarih ve 5593 sayılı kanunun 1, 2 inci maddeleri         9/6/1958         7126            59

   

  2322-2328

   

  5593 SAYILI  KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE  GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

      7126                                                                –                                                          28/2/1959

   

  
  
  5593 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Eklendiği Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul