En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2383
AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE MARSHALL YARDIM PLANI ÇERÇEVESİ DAHİLİNDE TEMİN EDİLEN YARDIMLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRALARINDAN BÜTÇEYE TAALLÛKU GEREKENLERİN BÜTÇE HESAPLARINA iNTİKAL ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
   5526
   sayılı Kanunla tasdik edilen 21/11/1949 tarihli Anlaşma ve bu anlaşmada yapılmış ve yapılacak tadiller veya diğer anlaşmalar gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında % 95 ler hesabına yatırılmış ve yatırılacak Türk liralarından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık kalınarak muayyen maksatlara tahsisi kararlaştırılan kısımların genel ve katma bütçeli dairelere taallük edenleri bu bütçelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile diğer Devlet teşekküllerine tahsisi kararlaştırılan miktarlar da Genel Bütçeye irat kaydolunur.
Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için ilgili bütçelere ilaveten sarfı lazımgelenleri bu bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile diğer Devlet teşekküllerinin sermayelerine mahsup edilmek veya yardım olmak üzere verilmesi gerekenlerini Maliye Bakanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak bölümlere ödenek kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bir sene içerisinde kaydedilen gelir ve giderler ertesi yıl bütçesi ile ayrı bir cetvel halinde Büyük Millet Meclisine sunulur.
  
Madde 2 -
Birinci madde gereğince ödenek kaydedilen mebaliğden yılı içinde sarfedilmiyen kısmı, aynı hizmetlere tahsis olunmak üzere ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5750 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul