Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4105-4107
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ZİRAİ İSTİHSAL FAZLASI ANDLAŞMALARI GEREĞİNCE İTHAL OLUNACAK ZİRAİ VE GIDAİ MADDELER İLE BEDELSİZ OLARAK VERİLEN AMERİKAN İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME, TEÇHİZAT VE VASITALARIN VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan andlaşmalar gereğince ithal edilecek olan zirai ve gıdai maddeler ve bunların ambalaj maddeleri ile nakil sırasında kullanılan deneç tahtaları, giriş gümrük vergisinden, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve TCDD İşletmesince alınan rıhtım ücretlerinden ve 28/2/1963 tarihli ve 185 sayılı kanun gereğince gümrüklerce tahsil olunan damga resmiyle ithal sırasında alınan sair bilûmum vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. (1)
Madde 2 -
Amerika Birleşik Devletleri tarafından bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 1 inci maddedeki muafiyetten istifade eder.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(581 Sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun 1 inci maddesiyle sağlanan muafiyetler 26/5/1959 gününden sonra yurda getirilen zirai ve gıdai maddelerle bunların ambalajlarına ve 2 nci maddede sayılan maddelere de şamildir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
4120
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  581 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul