Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2012/20 sayılı 2010/93 E., 2012/20 K., 09.02.2012 T. (RG: 26.07.2013)
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6009 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  6009 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6009 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 01/08/2010 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  6009 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6009 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6009 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6009 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni - 01/08/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (35)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (4)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul