En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Değiştirdiği Mevzuatlar
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile değişik 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “taşıdığı fazla yolcu başına” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkrada yer alan “60 Türk Lirası” ibaresi “50 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
  
Madde 2 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6014 nolu kanunun Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) - 31/07/2010 (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  6014 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni - 31/07/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6014 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 31/07/2010 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  6014 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri - 31/07/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6014 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri - 31/07/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6014 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni - 31/07/2010 (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  6014 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Kanun Dergisi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul