En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2475
MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASINA AÇACAĞI KREDİLERE KEFALET EDİLMESİ VE BU HUSUSTA GARANTİ ANLAŞMALARI AKDİ ZIMNINDA HÜKÜMETE MEZUNİYET İTASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına açacağı kredilere, 5697 sayılı kanunla tasdik edilen Garanti Anlaşması esasları dahilinde, kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasiyle aynı esaslar dairesinde Garanti Anlaşmaları yapmaya ve bu kredilerle bu kredilere ait bilcümle evrak ve vesaikı ve tediyeleri Garanti Anlaşmalarındaki hükümler dairesinde her türlü vergi ve resimden muaf tutmaya İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
Madde 3 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6141 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul