Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 211 sayılı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (RG: 09.01.1961)
2609
BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - 211(1961)
Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışına gönderilecek birliklerin astsubaylardan gayrı erbaşına ve erine aileleriyle vedalaşmak üzere yahut su baskını ve zelzele gibi büyük tabii afetlerle geniş yangın zuhur eden bölgeler halkından olan astsubaylardan gayrı erbaşa ve ere Milli Savunma Vekaletince izin verildiği takdirde memleket içindeki giriş ve dönüş nakil masrafları Devletçe ödenir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
(1) Bu Kanunda geçen "erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve211 sayılı kanunun 118. maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2610
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6304 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6304 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul