Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2675
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARAFINDAN VEYA NAM VE HESABINA HARİÇTEN İTHAL OLUNACAK HUBUBAT VE UNLARLA BUNLARIN NAKLİNDE KULLANILACAK HER NEVİ MALZEMENİN İTHAL VERGİSİYLE RESİM VE HARÇLARDAN MUAF TUTULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Hükümetçe görülecek lüzum üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak her cins ve nevide hububat ile unlar ve bunların emniyet ve selametle naklini sağlamak üzere beraber gelmesi zaruri her çeşit ambalaj maddeleri, bölme ve örtü malzemesi ve çuvallar, giriş gümrük vergisiyle hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve ithal esnasında alınan sair bilümum vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(6529 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun 1 inci maddesinde yazılı muafiyetler 1/11/1954 tarihinden sonra getirilen hububat ve unlara da şamildir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Bu Kanun ile tanınan ithalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.
2676
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6529 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul