En son güncellemeler 31 Mart 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline dair Kanun

Kanun No : 6543                                                                                                       Kabul tarihi : 27/4/1955

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler hakkındaki 2832 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

Madde 1 — Millî Müdafaa Vekâletiyle bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılan veya kulanılacak olan yabancı Devet tebaasından mütehassıs ve ustalarla hükmü beş seneye kadar sürecek mukaveleler akdine Millî Müdafaa Vekil i salahiyetlidir.

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekiller i memurdur.  

                                                                         5/5/1955

Dosyalar

6543 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
Meclis Kabul Metni
Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
RESMİ GAZETE METNİ
Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul