En son güncellemeler 15 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
295
YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE DAİR KANUN

Madde 1 - 3957(1941)
Muvazenei Umumiye ve hususiye ve belediyelerden bedeli tesviye edilen elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müstahdeminine yeknasak elbise ve kundura giydiren bilcümle müessese ve şirketlerin iştira edeceği veya ettireceği bu nevi levazım, yerli mamulatından tedarik edilir.

(Ek: 30/12/1940-3957 /1 md.) Ordu ihtiyaçlarından elbise, ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımının yerli mamulatından tedarikine imkan bulunmayıp memleket haricinden veya yabancı mamullerden tedarikine lüzum hasıl olduğu takdirde, Milli Müdafaa, İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin müşterek teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu nevi levazımatın menşe itibariyle yabancı memleket mamulatından tedariki caizdir.

(Ek: 30/12/1940 -3957 /2 md.) Bu kanun hükümleri 3780 numaralı Milli Korunma Kanununun tatbik edildiği zamanlarda caridir.
Madde 2 -
İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
Madde 3 -
İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
296
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  297

  688 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun No.         Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler       Yürürlüğe giriş tarihi

  ______________________________________________________________________________

  3957                                                     —                             4/1/1941

  298

  
  
  688 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul