Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3269
LİBYA (TRABLUSGARB) DAKİ TURGUTREİS MANZUMESİ RESTORASYONUNUN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Libya (Trablusgarb) da bulunan Turgutreis manzumesinin restorasyonu ile etrafının açılması ve tanzimi için lüzumlu her türlü malzemenin dahilde ve hariçte mubayaa, imal ve nakline, Türk ve yabancı mütehassıslar marifetiyle mahallinde inşa ve monte ettirilmesine ve teknik kontrolunu yapmaya Vakıflar Umum Müdürlüğü mezun kılınmıştır.
Madde 2 -
Yukarıda yazılı işlerde; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.
Madde 3 -
Birinci maddede yazılı işlerin icabettirdiği bilümum masraflar (2 400 000) lirayı geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve 7044 sayılı kanun gereğince verilen tahsisattan karşılanır.
Madde 4 -
Bu Kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 5 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3270
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  7407 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul