En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
439
EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN, BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Menafii umumiyeye hadım müessesat ile belediyelere ve ticaret ve sanayi ve ziraat odalariyle borsalara ve Hükümet veya Sanayi ve Maadin Bankası tarafından gerek resen ve gerek iştirak suretiyle vücude getirilecek fabrika ve müessesata, emvali milliye ve metruk eden veya mazbut vakıflardan lüzumu görülecek arazi ve arsalar, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, idare heyetlerince takdir olunacak bedel mukabilinde satılabilir.
Madde 2 -
İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 -
İşbu kanunun ahkamını icraya Ticaret ve Maliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul