En son güncellemeler 6 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
30/4/2019 TARİHLİ VE 1013 SAYILI 
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
 
KARAR
 
MADDE 1-24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;
 
a) Ekli (I) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,”
 
          b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer           alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması        
          kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2-6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Oranı (%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20
Tütün içeren sigaralar
67
0,2679 
0,4200
2402.90.00.00.00
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
 
67
 
0,2679
 
0,4200
24.03
Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)
67
0,2679
0,4200
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
67
0,2679
0,4200
 
MADDE 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P.  numarasında yer alan malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi
Oranı (%)
8517.12.00.00.11
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
 
- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar
25
 
- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar
40
 
- Diğerleri
50
  MADDE 4-14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)
Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için
10.000
Matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar için
8.000
Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için
3.000
            
 
MADDE 5-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi
Sayısı
30/12/2007
26742
 
24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi
Sayısı
8/2/2008
26781
6/4/2008
26839
19/7/2008
26941
20/9/2008
27003
29/3/2009
27184
15/7/2009
27289 
28/4/2011
27918
27/11/2011
28125
27/12/2011
28155
27/1/2012
28186 
24/3/2012
28243
12/9/2012
28409
1/1/2013
28515 
24/2/2013
28569
1/12/2013
28838 
31/1/2015
29253
1/1/2016
29580 
5/5/2016 
29703 
30/6/2016
29758
8/9/2016
29825
25/11/2016
29899
3/2/2017
29968
28/7/2017
30137
3/2/2018
30321
5/5/2018
30412
9/5/2018
30416
18/5/2018
30425
15/8/2018
30510
31/10/2018
30581 (Mükerrer)
19/12/2018
30630
31/12/2018
30642 (4. Mükerrer)
21/3/2019
30721
22/3/2019
30722
 

  

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul