(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1889 Karar Tarihi: 31/05/2006
(02.06.2006 tarih ve 26186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.05.2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 24.05.2006 tarih ve
BDDK.DZM.2/11/3-358 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 48 inci maddesinin birinci fıkrası, 54 üncü
maddesinin altıncı fıkrası ve 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak;1- Bankalar tarafından kabul edilen aval, garanti ve kefaletlerin Kanunun 48 inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca kredi riskine dahil edilmesine,2- Kanunun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki; “Bir gerçek ya da tüzel kişiye
veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha fazlası oranında kullandırılan
krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların sekiz katını aşamaz.”
hükmünde yer alan sekiz kat sınırının hesabında, Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki aval,
garanti ve kefaletlerin dikkate alınmamasına,3- Kanunun 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Gayrinakdî krediler,
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler, kabul edilen aval, garanti
ve kefaletler, (…) kredi sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dahilinde
dikkate alınır.” hükmü uyarınca; kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi limitlerinin
hesabında, aval veya garanti verilen ya da kefil olunan kredinin dikkate alınma oranı ile aynı
oranda dikkate alınmasına,4- Bu Kararla belirlenen usul ve esasların, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girmesine,karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul