(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1890 Karar Tarihi: 31/05/2006
(02.06.2006 tarih ve 26186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.05.2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 25.05.2006 tarih ve
BDDK.DZM.2/11-359 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 48 inci maddesinin birinci fıkrası ile 93
üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak; Kanun uygulamasında banka
olarak nitelendirilen, merkezi yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki şubelerinin,
merkezlerine ve yurt dışında kurulu diğer şubelere yaptıkları tevdiatın;1- Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kredi riski olarak
sayılmasına,2- Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bankanın dahil olduğu
risk grubu” olarak değerlendirilmek suretiyle özkaynaklarının yüzde yirmisi ile
sınırlandırılması ve bu oranın Kanunun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü
uyarınca 31.12.2006 tarihine kadar yüzde yirmibeş, 1.1.2007 tarihinden itibaren yüzde yirmi
olarak uygulanmasına,3- Vadesinden daha kısa olmamak koşuluyla, merkez ve yurt dışında kurulu diğer
şubelerden sağladıkları fonların, Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
uyarınca karşılığı nakit olan işlemler kapsamında değerlendirilmek suretiyle risk grubu sınırı
hesaplamasında dikkate alınmasına,4- Bu Kararla belirlenen usul ve esasların, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girmesine,karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul