(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1990 Karar Tarihi: 28/09/2006
(01.10.2006 tarih ve 26306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 28.09.2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen 28.09.2006 tarih ve
BDDK.UY1.50.1,35.1-10834 yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Koçbank A.Ş.’nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği
tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye (YKB) devrine ilişkin her iki
Bankanın 21.09.2006 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının incelenmesi
sonucunda, YKB genel kurul toplantı tutanağında yer alan iştirakler ve eski yöneticiler
aleyhine açılan tazminat / alacak davalarından feragat edildiğine dair hususların 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Kurulca tesciline onay verilecek hususlar
olmaması sebebiyle YKB genel kurul kararının devre dair olan 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı
maddelerinin, Koçbank A.Ş. genel kurul kararının ise devre dair olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı
maddelerinin tescil edilmesine onay verilmesi 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 19 uncu
maddesi ve Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi
uyarınca uygun görülmüştür.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul