En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/DÜZELTME-10
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :41
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-10
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin “Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer İşl. Müdürlükleri 2. İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma Hizmeti” ihalesine ilişkin 17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3003 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

            Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 2007/77725 İKN’li Beyoğlu-Çağlayan-Sarıyer İşl. Müdürlükleri 2.İhbarname Dağıtımı, Enerji Kesme-Açma Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Set Elektrik Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu Kamu İhale Kurulu’nun 17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3003 sayılı kararıyla, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle Başbakanlığa gönderilmesine, karar verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede;anılan Kurul kararının birinci sayfasının ikinci paragrafında başvuru sahibi firmanın adı ve adresinin bulunduğu paragrafta “Av.Ercan Duran, C Vekili, Üsküp Caddesi Çevre Sokak No 5/5 Çankaya/ANKARA ibaresinin yer aldığı ve paragrafta geçen “C vekili” ifadesinin sehven yazıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Maddi hataların düzeltilmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; (1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

            (2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

                       

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu  maddesi uyarınca düzeltme yapılabilmesini teminen;

 

            17.09.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3003 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının şikayet başvurusunun uygun bulunmamasına ilişkin anılan Kararın birinci sayfasının başvuru sahibi firmanın adı ve adresinin bulunduğu ikinci paragrafta “C Vekili” ifadesinin “Set Elektrik Müh. San. Tic. Ltd. Şti”   şeklinde düzeltilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul