İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/DÜZELTME-12
  • Toplantı No: 2007/058
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/058
Gündem No :12
Karar Tarihi:09.10.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-12
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün “400 Kişi ile 01.01./31.12.2007 Tarihleri Arası Bilgisayar Ortm. Hasta Bilg.Veri Girş. Arş.ve Dök. Hizm.” ihalesine ilişkin 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1090 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1090 sayılı Kurul Kararında ihale tarihinin 03.10.2006 olduğu belirtilmiştir. 21.03.2007 tarih ve 08.04.31.0188/2007-14E sayılı esas raporu ve ekleri incelendiğinde, Kurul Kararında 28.09.2006 olan ihale tarihinin 03.10.2006 olarak sehven yazıldığı anlaşılmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesinde;

Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede anılan Yönetmeliğin 37 nci maddesi kapsamında 2007/UH.Z-1090 sayılı Kurul Kararında yer alan

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 03.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan” ifadesinin

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 28.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan” olarak düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

Düzeltme isteminin kabulüne, bildirime çıkarılan kararların taraflardan istenilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul