• Karar No: 2007/DÜZELTME-4
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :16
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-4
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Edirne Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü’ne ait “28 kişilik vasıfsız personel hizmet alımı” ihalesine ilişkin 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı Kurul Kararının birinci sayfasında “Başvuruya Konu İhale” başlığı altındaki “2006/177424 İhale Kayıt Numaralı Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” yine aynı sahifenin 2. parağrafında “Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” şeklinde ifade yer almıştır.

 

Bu karar üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü’nün 16.03.2007 tarih ve 123(2007)-98 sayılı yazısında, “18.12.2006 tarihinde yapılan 28 vasıfsız personelin hizmet alımı ihalesine ilişkin şikayet ve incelenen dosyaların farklı olduğu ihalenin iptaline ilişkin kararın yeni bir yanlışlığa neden olmaması için tekrar incelenmesi” belirtilerek maddi hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesinde;

 

“Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunarak düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin anılan Kurul Kararının birinci sayfasında yer alan “Başvuruya Konu İhale” başlığı altındaki “2006/177424 İhale Kayıt Numaralı Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” şeklindeki ifadenin “2006/172015 İhale Kayıt Numaralı Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Ait Hizmet Alım İhalesi” şeklinde yine aynı sahifenin 2. parağrafında yer alan “Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” şeklinde yer alan ifadenin “Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Ait Hizmet Alım İhalesi” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-684 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının birinci  sayfasında yer alan “Başvuruya Konu İhale” başlığı altındaki “2006/177424 İhale Kayıt Numaralı Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” şeklindeki ifadenin “2006/172015 İhale Kayıt Numaralı Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Ait Hizmet Alım İhalesi” ayrıca aynı sahifenin 2. parağrafında yer alan “Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi” şeklinde yer alan ifadenin “Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Ait Hizmet Alım İhalesi” şeklinde düzeltilmesine,

 

         2) Anılan Kurul Kararının asıllarının şikayetçi Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti. ve  Edirne Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü’nden istenilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul