• Karar No: 2007/DÜZELTME-5
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :25
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-5
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nün “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-803 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-803 sayılı Kurul Kararında; Akpolat Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim bedeli olarak kişi başı 96,25 YTL (toplamda 96,25 x 35 kişi= 3.368,75 YTL); yemek bedeli olarak kişi başı yıllık 78 YTL (toplamda 78 x 35 kişi = 2.730 YTL); yol bedeli olarak yıllık toplamda 533,40 YTL (aylık kişi başı 533,40 / 35 kişi = 15,24 YTL) ; üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası olarak 35 kişi için yıllık 551,25 YTL, maliyet kalemi öngördüğünü belirtmiş ve bunlara ilişkin tevsik edici belgelerini eklemiştir. Bu itibarla ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi şartnamelerde belirtilen gider kalemlerini içerdiği, ihalenin idare tarafından anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata  aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.” denilmektedir.

 

Bu karar üzerine daha önce itirazen şikayet başvurusunda bulunan Kılıç Özel Güvenlik Hizm. Eğit. Sav. ve Güv. Sist. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarih ve 497-3 -18/6 sayılı yazısında, “İhale üzerinde bırakılan Akpolat Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim bedeli olarak kişi başı 96,25 YTL (toplamda 96,25 x 35 kişi= 3.368,75 YTL); yemek bedeli olarak kişi başı yıllık 78 YTL (toplamda 78 x 35 kişi = 2.730 YTL); yol bedeli olarak yıllık toplamda 533,40 YTL (aylık kişi başı 533,40 / 35 kişi = 15,24 YTL) ; üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası olarak 35 kişi için yıllık 551,25 YTL ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 279.100,54 olduğu, anılan isteklinin teklifinin 283.125,21 YTL olduğu dikkate alındığında anılan maliyet kalemlerini karşılayamayacağı” belirtilerek maddi hatanın düzeltilmesi talep edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesinde;

 

“Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

22.02.2007 tarih ve 08.03.43.0182/2007-11E sayılı esas raporu ve ekleri incelendiğinde, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin giyim bedeli olarak 35 personel için toplam 96,25 YTL öngördüğü ve bunu proforma fatura ile belgelediği, raporda toplam bedel olarak 96,25 YTL dikkate alınarak işçilik hesaplama modülünde hesaplama yapılmasına rağmen anılan rapor ve Kurul Kararında sehven 96,25 YTL x 35 kişi= 3.368,75 YTL yazılmış olup, bu aykırılık kararın sonucuna etkili olmamakla birlikte, ihale üzerinde kalan isteklinin giyim bedeli olarak toplam 96,25 YTL teklif ettiği şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Düzeltme isteminin kabulüne,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul