• Karar No: 2007/DÜZELTME-6
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :1
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-6
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Gördes Belediye Başkanlığı’na ait “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-695 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-695 sayılı Kurul kararının ikinci sayfasının şikayetçi firmanın birinci iddiasının değerlendirildiği bölümün son ve üçüncü sayfasının sondan ikinci paragraflarında, “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması hususunun.”  şeklinde ifade yer almıştır.

 

Bu karar üzerine Gördes Belediye Başkanlığı’nın 20.03.2007 tarih ve 140 sayılı yazısında, 2006/172523 İKN’li “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesine ilişkin Kurul’un 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-695 sayılı Kararının ikinci ve üçüncü sayfalarında, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması hususunun.” İbaresinin yer aldığı, cümlenin eksik yazımı sonucu yanlış anlaşılmaya neden olduğu ifade edilerek gerekli açıklamanın yapılması talep edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesinde;

 

“Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunarak düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin anılan Kurul Kararının ikinci sayfasının şikayetçi firmanın birinci iddiasının değerlendirildiği bölümün son ve üçüncü sayfasının sondan ikinci paragraflarında, “…4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması hususunun...” İbaresinin yer aldığı, paragrafta geçen “değerlendirme bırakılması” ifadesinde  “dışı” kelimesinin sehven yazılmadığı, belirtilen kısmın değerlendirme dışı bırakılması şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-695 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının ikinci sayfasının şikayetçi firmanın birinci iddiasının değerlendirildiği bölümün son ve üçüncü sayfasının sondan ikinci paragraflarında, “…4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme bırakılması hususunun...” İbaresinin yer aldığı, paragrafta geçen “değerlendirme bırakılması” ifadesinde  “dışı” kelimesinin sehven yazılmadığı, belirtilen kısmın değerlendirme dışı bırakılması şeklinde düzeltilmesine,

 

         2) Anılan Kurul Kararının asıllarının şikayetçi Yıldırım Özel Güvenlik Hizm. ve Özel Güv. Eğt. Ltd. Şti.ve  Gördes Belediye Başkanlığından istenilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul