İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/DÜZELTME-8
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :122
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/DÜZELTME-8
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2063 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turmed Turz. İnş. Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.05.2007  tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 18.06.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2063 sayılı kararıyla, “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

            Kurul kararının birinci sayfasının “Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme” başlığı altında;

 

 “…İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

 

           İfadesinin sehven yazıldığı anlaşılmıştır.

 

15.06.2007 tarih ve 08.11.23.0097/2007/16 E. sayılı Esas İnceleme Raporu’nun “IV. Uzman Görüşü” başlıklı bölümünde; İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” ifadesi yer almıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Maddi hataların düzeltilmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

       (1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

 

          (2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

           

1) Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki Kurul Kararının birinci sayfasının “Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme” başlığı altında “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” ifadesinin “İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi

 

 

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” şeklinde düzeltilmesine,

 

2) Anılan Kurul kararının asıllarının şikayetçi Turmed Tur. İnş. Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinden istenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul