• Karar No: 2007/Düzeltme-2
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :84
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/Düzeltme-2
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 DSİ 24. Bölge Müdürlüğü’nün “DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-343 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hataların düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

Kurul’un 29.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-343 sayılı Kararının üçüncü sayfasının ikinci paragrafında, “Sonuç olarak, şikayetçinin, iş sonunda idareye kalması öngörülen akıllı kalem için bedel öngördüğü, diğer ekipmanın ise amortismana tabi olduğu ve genel giderler içerisinde yer alacağı, üzerinde ihale kalan firmanın açıklamasının da mevzuata olduğu anlaşılmıştır.” ibaresinin yer aldığı, belirtilen paragrafta geçen “mevzuata olduğu” ifadesinin olumlu veya olumsuz bir kanaat belirtmediği ifade edilerek gerekli açıklamanın yapılması talep edilmektedir.

 

Söz konusu Kurul Kararında üçüncü sayfasının ikinci paragrafında, “Sonuç olarak, şikayetçinin, iş sonunda idareye kalması öngörülen akıllı kalem için bedel öngördüğü, diğer ekipmanın ise amortismana tabi olduğu ve genel giderler içerisinde yer alacağı, üzerinde ihale kalan firmanın açıklamasının da mevzuata olduğu anlaşılmıştır.” ibaresinin yer aldığı, belirtilen paragrafta geçen “mevzuata olduğu” ifadesinde  “uygun” kelimesinin sehven yazılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” başlıklı  37 nci maddesi;  “Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu kararın üçüncü sayfasının ikinci paragrafında geçen “mevzuata olduğu” ifadesinde  “uygun” kelimesinin sehven yazılmadığı, belirtilen kısmın “mevzuata uygun olduğu” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Düzeltme isteminin kabulüne,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul