• Karar No: 2007/UH-Z-3329
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :114
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH-Z-3329
Şikayetçi:
 Paşa İlaç Bilgi İşlem Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu:62/4 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İrfan Baştuğ Cad. Kurtdereli Sokak Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28362
Başvuruya konu ihale:
 2007/131993 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme,dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 08.18.25.0041/2007-62 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmetleriihalesine ilişkin olarak Paşa  İlaç Bilgi  İşlem  Yemek Dan. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.10.2007 tarih ve 28362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İhale ilanında anahtar teknik personel olarak belirlenen Aşçı Başı ve Diyet Aşçısı’nın mezuniyet belgeleri ve sertifikalarına ilişkin düzenlemelerin katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

Aşçı Başı için, Turizm ve Otelcilik Yüksek okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş "Aşçılık Meslek Lisesi Diploması”  ile Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş "Toplu Beslenme, Organizasyon ve Menü Planlama" konularında kurs bitirme eğitim belgesine sahip olması,

 

Diyet Aşçısı için, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Diyet Aşçısı Kurs Programını tamamlamış ve kurs bitirme eğitim belgesine sahip olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, söz konusu personeller için istenilen diploma ve sertifikaların referans niteliğinde olduğu ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

    iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul