• Karar No: 2007/UH.Z-1001
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :28
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1001
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Fuat Börekci Caddesi Nu 70 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4891
Başvuruya konu ihale:
 2006/153001 İKN’lı “Abone Arşiv Otomasyon Sistemi Kurulması Hizmet Alım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 08.04.75.0171/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 19.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Abone Arşiv Otomasyon Sistemi Kurulması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2007 tarih ve 4891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihale 25.12.2006 tarihinde iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale konusu işe ilişkin mevzuata aykırı olarak TSE belgesi istendiği,

 

            Teknik şartname ile idari şartname arasında uyumsuzluklar bulunduğu,

 

            Eğitim alacak personel ve alınacak eğitimin miktarı konusunda idari şartnamede düzenleme bulunmadığı, aynı şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar maddesinde de bu konuda bir belirleme yapılmadığından teklif verilmesinde güçlük çekildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün anılan ihalesinin 25.12.2006 tarihinde idare tarafından iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmamıştır.

            Açıklanan nedenle;

 

Başvuru konusu ihale işlemleri idare tarafından iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul