• Karar No: 2007/UH.Z-1026
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :59
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-1026
Şikayetçi:
 Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti., Karaduvar Mah. Cumhuriyet Bulvarı Nu:121 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6751
Başvuruya konu ihale:
 2006/138531 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 08.06.25.0171/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Türkmen Yemekçilik Gıda Mad. Temz. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarih ve 6751 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 05.03.2007 tarih ve 2007/AK.H-626.1 nolu kararı ile ihale sürecinin durdurulduğu anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru sahibinin 12.03.2007 tarihinde belgelerini tamamladığı 28.02.2007 tarihli dilekçesinde özetle; ihale yetkilisince alınan ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki kararın mevzuata aykırı olduğu  iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin süreci Kamu İhale Kurulunun 05.03.2007 tarih ve 2007/AK.H-626.1 nolu kararı ile durdurulduğundan devam eden bir ihale süreci bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul