• Karar No: 2007/UH.Z-1195
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :33
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1195
Şikayetçi:
 Av.Sedat Aksakallı, İrtem Temizlik Hizm ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Atatürk Bulvarı 11.Kat Nu:211 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tembel Hacı Mehmet Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi Nu:69 Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8501
Başvuruya konu ihale:
 2007/891 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli ile Cad. ve Sok. El ve Mak.İle Süpürülmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.07.26.0202/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üsküdar İlçe Sınırları Dahilinde Katı Atık, Moloz Toplama ve Nakli İle Cad. ve Sok. El ve Mak. ile Süpürülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak İrtem Temizlik Hizm ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı’nın 19.03.2007 tarih ve 8501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru üzerine yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.3. maddesinde, hizmetin ifası sırasında kullanılacak bir kısım ekipmanın isteklinin kendi malı olmasının öngörüldüğü ve bunun Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı olduğu, aynı şartnamenin 7.4. maddesindeki “Katı atık,moloz toplama ve nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi işlerinin tamamının beraber yapılmış olması benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesinin katılımı ve rekabeti daralttığı belirtilmekte ve idare tarafından 13.03.2007 tarihinde alınan kamu yararı ve ivedilik kararının kaldırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Aynı ihaleye ilişkin diğer bir başvuru üzerine 22.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1129 sayılı kurul kararı ile ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle alınan ihale işlemlerinin devamına yönelik kararın iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenle;

 

Başvuru üzerine yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul