• Karar No: 2007/UH.Z-1208
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :10
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1208
Şikayetçi:
 Kürşam Med. Temz. İnş. Gıda Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Caddesi Şıhcami Sokak Nu:4 Kat.4 KİLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Yolu Üzeri Tibil Evleri Yanı 79000 KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7675
Başvuruya konu ihale:
 2007/1981 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı İhtiyacı İçin 12 İşçi İle 10 Ay Süreli Malzemesiz Genel Tem., Cam ve Bahçe Tem.Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 08.06.73.0130/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’nce 05.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı  İhtiyacı İçin 12 İşçi İle 10 Ay Süreli Malzemesiz Genel Tem., Cam ve Bahçe Tem. Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kürşam Med. Temz. İnş. Gıda Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.03.2007 tarih ve 7675 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklamalar incelendiğinde, anılan isteklinin teklif ettiği tutarın asgari işçilik maliyeti (Giyim hariç) ile aynı olduğu, söz konusu isteklinin giyim giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, sunduğu açıklama ve eki teklifte, personelin iş önlüklerinin ücretsiz olarak temin edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdare şartname’nin 26.3 maddesinde; “… işin yapılması esnasında personellere 2 adet iş önlüğü verilecektir.” şeklinde düzenleme bulunduğu, söz konusu iş önlüğünün niteliklerinin teknik şartname’nin 9 uncu maddesinde ve ekinde gösterildiği, dolayısıyla, giyim giderinin yüklenicinin katlanacağı bir masraf niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinin giyim giderini karşılamayan teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul