• Karar No: 2007/UH.Z-1248
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :55
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1248
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 S.S.K.İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü, Meclisi Mebusan Yokuşu No:19/21 Ssk. İşhanı Fındıklı/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6761
Başvuruya konu ihale:
 2006/187778 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 08.06.29.0177/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.S.K.İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.03.2007 tarih ve 6761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 22.02.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde yer alan “…Yol paraları İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu aylık mavi kart kupon bedeli üzerinden işçilere ödenecek ve aylık bordroda gösterilecektir.” düzenlemesinin; günlük brüt tutar belirtilmemesi, herhangi bir bedele yer verilmemesi ve mavi kart kuponlarına zam gelmesi halinde izlenecek yolun belirtilmemesi gerekçeleriyle tekliflerini oluşturmalarına engel olduğu,

 

            2) İhale dökümanında Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmemiş olduğu ve firmalarının bu sebeple teklifini belirlemesinin imkansız hale geldiği,

 

            3) İdarece zeyilname düzenlenerek ihalenin ertelendiği, ihalenin ertelenmesine yönelik zeyilnamenin ihale tarihinden 10 gün önce şartname alan isteklilere ulaştırılması gerekmekte iken, zeyilnamenin ihale tarihinden 2 gün önce bildirildiği ve yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Düzeltme ilanı yapılmadan mevzuata aykırı olarak zeyilname ile ihale ilanında yer alan benzer iş tanımında değişiklik yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

S.S.K.İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü tarafından Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 12.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin olarak, şikayetçinin 08.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 09.02.2007 tarihli işlemi ile şikayeti süresinde yapılmadığı sebebiyle uygun bulmadığı, idarenin kararının 14.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 01.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ihalenin ihale yetkilisi Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2007 tarihinde şikayetçinin itirazlarını yerinde görerek iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayet başvurusu ihale dokümanına ilişkin olup, ihalenin iptal edilmesine ilişkin bir başvuru yapılmadığından ihalenin iptali işlemi incelenmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İptal edilen ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul