• Karar No: 2007/UH.Z-1312
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :142
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1312
Şikayetçi:
 Kentkart Ege Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Osmanlı Yokuşu Muhtar Kamil Sokak Nu 5/4 34437 Beyoğlu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10211
Başvuruya konu ihale:
 G10211 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşıma Ücretlendirme Otomasyonu ve Araç Takip Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.08.27.0171/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı  tarafından 22.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Toplu Taşıma Ücretlendirme Otomasyonu ve Araç Takip Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Kentkart Ege Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2007 tarih ve 10211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul