En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1352
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :45
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1352
Şikayetçi:
 Zen İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Kalpaklıoğlu Mahallesi Yenisu Sok. Dünya İş Merkezi A Blok Nu:44/43 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 TMO Kayseri Şube Müdürlüğü, Osman Kavuncu Caddesi No:200 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8418
Başvuruya konu ihale:
 2007/12234 İhale Kayıt Numaralı Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.25.0171/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

TMO Kayseri Şube Müdürlüğü’nce 23.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zen İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8418 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin asgari işçilik maliyeti ve % 3 sözleşme giderini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu işin yemek ve yol giderleri ve bunlara ilişkin % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 108.016,75 YTL’dir.

Başvuru sahibi Zen İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif miktarının ise %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 326,43 YTL altında ve 107.690,32 YTL olduğu belirlenmiştir. Anılan isteklinin teklif miktarı sözleşme gideri ve asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşıldığından, anılan firmanın teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul