En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1360
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :53
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1360
Şikayetçi:
 Evrensel Özel Güvenlik Güv. Ltd. Şti., Hafsa Sultan Mahallesi Derya Sokak No:7 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 TMO İzmir Şube Müdürlüğü, Umurbey Mah. Şehitler Caddesi No:5 35230 Alsancak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8834
Başvuruya konu ihale:
 2006/177123 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.43.0182/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO İzmir Şube Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Özel Güvenlik Güv. Ltd. Şti.’nin 08.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu proforma faturaların gerçeği yansıtmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ev-Men Özel Güv. Eğit. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından anılan ihalede giyim bedeli konusundaki proforma faturasının idare tarafından yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine 24.01.2007 tarih ve 2527 sayılı  dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunması üzerine 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-411 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

 

Anılan Kurul Kararında, “Şikayetçi tarafından idareye verilen 28.12.2006 tarihli cevabi yazıda, kıyafet  için kişi başına 25,00 YTL, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası kişi başına 21,00 YTL fiyat öngördüğünü belirtmiştir. Yine bu maliyet kalemlerine ilişkin tevsik edici belgelerini açıklamasına eklemiştir.

Bu verilere göre teklif etmesi gereken asgari tutar  450.523,88 YTL olmaktadır.

İdare, şikayetçi tarafından verilen ve Işıl Tekstile ait olan proforma faturadaki kişi başı 25,00 YTL’lik giyim bedelini yeterli görmeyerek şikayetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakmıştır. Açıklamasına proforma faturasını ekleyen şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.


Açıklanan nedenlerle,

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

Karar verilmiştir.

 

Anılan Kararın ilgili idareye tebliğinden sonra 20.02.2007 tarihli komisyon kararı ile ihaleyi  Ev-Men Özel Güv. Eğit. Hizm. Tic. ve Ltd. Şti. uhdesinde bırakmıştır.

 

Anılan Kurul Kararına göre düzeltici işlem tesis eden idarenin yaptığı işlemde mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul