En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1363
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :56
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1363
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Alibey Cad. Nurtepe Yolu 34406 Kağıthane/İSTANBUL (Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G9999 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.84.0182/2007-8 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 22.01.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Temizlik İhalesi”ne ilişkin olarak 27.03.2007 tarihli Başkanlık İstemine konu gazete haberinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu gazete haberinde özetle; davet usulü ile yapılan ihaleye 4 firmanın davet edildiği ve ihaleyi Fatih Belediye Meclis Başkan Vekilinin şirketinin aldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul