• Karar No: 2007/UH.Z-1418
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :120
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1418
Şikayetçi:
 PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mahallesi 558 Sokak (Kız Meslek Lisesi Arkası) DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi, Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10565
Başvuruya konu ihale:
 2006/152323 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.08.50.0130/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Devlet Hastanesi tarafından 21.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 60 Kişilik 12 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak PAGÜ Özel Pamukkale Güvenlik Okulu San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarih ve 10565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayete konu ihaleye ilişkin olarak; 09.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-815.1 sayılı Kurul kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından, idarece alınan “ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı” hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece alınan “ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı” ‘nın mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi çerçevesinde, Kamu İhale Kurulunca alınan 09.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-815.1 sayılı kararla ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

09.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-815.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale süreci durdurulduğundan, ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karara ilişkin karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul