En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1455
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :69
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1455
Şikayetçi:
 Sadettin Gök, Hüseyin Gazi Mahallesi 135.Sokak Nu:12/14 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. 468 35120 Yenişehir İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11169
Başvuruya konu ihale:
 2006/185484 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otelciliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2007 tarih ve 08.08.88.0177/2007-20 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesince 01.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otelciliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sadettin Gök´ün 13.04.2007 tarih ve 11169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerine kalan firmanın teklifinin geçerli tek teklif olduğu ve yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu,

 

            2) İhalede yer alan hizmetlerin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektiren işler olduğu ve bu işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi durumunda ihaleye daha çok katılım olacağı ve rekabetin daha fazla gerçekleşeceği,

 

            3) İhale ilanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin engellendiği ve rekabetin sağlanmasına engel olunduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul