En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1466
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :95
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1466
Şikayetçi:
 Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizm. ve Ürün. San. ve Tic. A.Ş.-Süpervizör İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) Tunus Caddesi 50/13 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Saim Çıkrıkcı Caddesi Nu:59 35720 Bozyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12108
Başvuruya konu ihale:
 2007/2680 İhale Kayıt Numaralı “Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.09.66.0041/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Kayıt Operatörleri Sağlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizm. ve Ürün. San. ve Tic. A.Ş.-süpervizör İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2007 tarih ve 12108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihalenin idarece iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına  karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi ile ikinci teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; aşırı düşük teklif olarak belirlenen tekliflere ilişkin olarak isteklilerce yapılan açıklamalarda giyim için öngörülen bedellerle şartnamede belirtilen 2.640 kalem iş elbisesinin temin edilebilmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihale hakkında; Ağarlar Temz. Gıda Tur. İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nce 04.04.2007 tarih ve 10194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulunun13.04.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-1431 sayılı Kararı ile; Kurumca esasın incelenmesine geçilen ihaleye ilişkin ihale işlem dosyası, idarenin 09.04.2007 tarih ve 1186 sayılı yazısı ile Kuruma gönderilmiş olup ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden; şikayete konu ihalede, kesinleşen ihale kararına karşı Biltem. Tem. ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 22.03.2007 tarih ve 4243 sayı ile idare kayıtlarına alınan şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda  ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (e)  bendinde “İhalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına… ”  karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin iptal edilmesi, ihale sürecini ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 02.04.2007 tarihinde idarece iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına …” karar verilmiştir.

 

Diğer yandan, incelemeye konu itirazen şikayet başvurusunun, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu ve başvuruda ihalenin iptalinin mevzuata aykırı olduğuna yönelik herhangi bir iddiaya yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

Başvuruya konu ihale, 02.04.2007 tarihinde idarece iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul