• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1487
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :21
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1487
Şikayetçi:
 Ali Ateş Derince KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi, İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. 41900 Sopalı Mevkii Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10583
Başvuruya konu ihale:
 2007/18074 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İle Hastanemize Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin Genel Yemek İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2007 tarih ve 08.08.55.0168/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi’nce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz İle Hastanemize Bağlı Hereke Semt Polikliniğinin Genel Yemek” ihalesine ilişkin olarak Ali Ateş´in 09.04.2007 tarih ve 10583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan inceleme neticesinde başvuru dilekçesinde yer alan ikinci iddia konusu ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu incelendi;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işe ait ilanda hata bulunması halinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale ve ön yeterliğe devam edilmesi gerekirken zeyilname yapılarak mevzuata aykırı davranıldığı,

 

            2) İhale ilanında işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin düzenleme yapılmış olmasına rağmen idari şartnamede alt yüklenici listesinin istenmesinin düzenlemeleri çelişkisini gösterdiği,

 

            3) İdari şartnamede yapılan fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul